Kan ik een paardenstal bouwen zonder vergunning?

Heeft u paarden aan huis? En wilt u uitbreiden, bijvoorbeeld met een paardenbak, lichtmasten, paddocks, stallen of een stapmolen? Dan kan dat niet zomaar, zelfs als u daar de grond al voor beschikbaar hebt. U moet een vergunning aanvragen voor een paardenstal bouwen. Maar welke vergunning? En hoe werkt dat? Als paardenliefhebber is het een droom die uitkomt: paarden aan huis hebben en misschien wel uw eigen paardenfaciliteiten creëren, zoals een paardenbak of een paardenstal. Maar voordat u begint met bouwen, is het belangrijk om te begrijpen welke vergunningen en regels van toepassing zijn. Daar gaan we in dit blogartikel verder op in.

Paardenstal bouwen zonder vergunning?

VHet antwoord op de vraag of u een paardenstal zonder vergunning kunt bouwen, hangt af van de specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn in uw regio en land. In Nederland wordt de bouw van een paardenstal meestal beschouwd als een bouwproject dat onderhevig is aan bouwvoorschriften en regelgeving.

Over het algemeen geldt dat voor kleine bouwprojecten, zoals een kleine paardenstal, u mogelijk geen vergunning nodig heeft als u voldoet aan bepaalde criteria, zoals:

  • De stal heeft een beperkte grootte.
  • De stal voldoet aan de bestemmingsplannen en het gebruik past binnen het geldende bestemmingsplan.
  • De stal voldoet aan de eisen voor bouwveiligheid en brandveiligheid.

Bestemmingsplan: de eerste stap

Voordat u begint met het bouwen van een paardenbak of paardenstal, is het essentieel om te onderzoeken wat er mogelijk is op uw grond. Dit begint met het raadplegen van het bestemmingsplan voor uw perceel. Het bestemmingsplan geeft aan welke bestemming uw grond heeft en waar het bouwvlak zich bevindt. Binnen een bouwvlak zijn er vaak meer mogelijkheden dan erbuiten, en de bestemming ‘agrarisch’ biedt meestal ruimere mogelijkheden dan ‘wonen’.

Bestemmingsplan laten wijzigen

Het is de moeite waard om te overwegen het bestemmingsplan te laten wijzigen als dit gunstiger is voor uw plannen. In sommige gevallen zijn er specifieke regels voor het houden van paarden in het bestemmingsplan opgenomen, zoals maximale afmetingen van een paardenbak, hoogte van hekwerken en beperkingen voor het gebruik van lichtmasten. Het is ook mogelijk dat de gemeente apart paardenbeleid heeft opgesteld, zoals bijvoorbeeld de gemeente Hollands Kroon. Dit beleid kan aanvullende regels en richtlijnen bevatten, dus zorg ervoor dat u dit controleert.

Omgevingsvergunning: wel of niet nodig?

In principe is het verboden om een bouwwerk te realiseren zonder een omgevingsvergunning. Onder een bouwwerk valt elke constructie van enige omvang die op de grond staat of ermee verbonden is, bedoeld om ter plaatse te functioneren. Dit betekent dat zowel stallen als paardenbakken als bouwwerken worden beschouwd.

Om een paardenbak te bouwen, moet u dus in de meeste gevallen een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt ook voor hekwerken rond de paardenbak en andere bijbehorende structuren zoals drainage- en zandlagen met doeken eronder. Als u grond of bouwwerken wilt gebruiken die in strijd zijn met het bestemmingsplan, heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. U kunt deze vergunning online aanvragen via het omgevingsloket. Als u twijfelt of u een vergunning nodig heeft, kunt u daar ook een vergunningcheck uitvoeren.

Vergunning aanvragen bij de gemeente

De gemeente zal uw aanvraag toetsen aan technische voorschriften en uiterlijke voorschriften die zijn vastgesteld. Als uw aanvraag betrekking heeft op afwijking van het bestemmingsplan, zal de gemeente ook onderzoeken of dit gebruik niet in strijd is met de ruimtelijke ordening. In sommige gevallen kan een goede ruimtelijke motivering vereist zijn. Het is verstandig om advies in te winnen en eventueel een principeverzoek in te dienen voordat u uw aanvraag indient.

Andere vergunningen voor het bedrijfsmatig houden van paarden

Naast de omgevingsvergunning voor bouwen en afwijking van het bestemmingsplan, zijn er mogelijk ook andere vergunningen vereist als u paarden bedrijfsmatig houdt. De grens tussen hobby- en bedrijfsmatig paarden houden varieert en wordt door de gemeente bepaald. Enkele factoren die de gemeente overweegt, zijn winstoogmerk, het aantal paarden en hun gebruik.

  • Houdt u bedrijfsmatig minder dan 50 paarden? Dan moet u een melding Activiteitenbesluit doen.
  • Houdt u tussen de 50 en 100 paarden bedrijfsmatig? Dan moet u de impact op de leefomgeving laten toetsen en eventueel een omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen.
  • Houdt u bedrijfsmatig 100 of meer paarden? Dan is altijd een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu vereist.

U moet ook rekening houden met de Wet Geurhinder en Veehouderij en eventuele afstandseisen in de gemeentelijke verordening. Ten slotte kan de Wet natuurbescherming van toepassing zijn als uw project invloed heeft op een Natura 2000-gebied.

Neem contact op met uw gemeente

Het is echter belangrijk op te merken dat de exacte regels en vereisten kunnen variëren afhankelijk van de locatie en de lokale autoriteiten. Daarom is het raadzaam om contact op te nemen met uw gemeente of de lokale instantie voor ruimtelijke ordening en bouwzaken om de specifieke vereisten en procedures te achterhalen die van toepassing zijn op uw situatie. Zij kunnen u adviseren over de vereiste vergunningen en eventuele andere juridische aspecten met betrekking tot het bouwen van een paardenstal op uw locatie.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van het laten bouwen van een of meerdere houten paardenstallen op uw locatie? Bekijk gerust de website of neem contact op voor meer informatie, we denken graag met u mee.